Moodle

You are not logged in. (Login)

Platforma archiwalna Ośrodka Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie

  • W razie problemów prosimy o e-mail na adres: szkolenia.admin@oeiizk.waw.pl.


Course categories

DEMO  
 W lustrze
 Wprowadzenie do języka Logo i środowiska Logomocja-ImagineSummary
DORADCY METODYCZNI I DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 Stylowa praca doradcy lub dyrektora z użyciem edytora WordThis course requires an enrolment keySummary
DZIECKO - MAŁY UCZEŃ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 
 Dziecko przy tablicy interaktywnejThis course requires an enrolment key
 Konferencja metodyczna dla nauczycieli This course requires an enrolment keySummary
 Publikowanie w sieci nie tylko dla informatykówThis course requires an enrolment keySummary
 Narzędzia internetowe w promocji i współpracyThis course requires an enrolment keySummary
 Praca z filmem i grafiką cz.1This course requires an enrolment keySummary
 Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem Cz. 2 This course requires an enrolment keySummary
 Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszychThis course requires an enrolment key
 Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerzeThis course requires an enrolment keySummary
GRANTY KURATORA 
 Chmura w Internecie-pozostajemy w kontakcie po kursieThis course requires an enrolment keySummary
KONFERENCJE 
 E-learning wyzwaniem dla bibliotek 2010This course requires an enrolment key
 E-learning wyzwaniem dla bibliotek 2009This course requires an enrolment key
KONFERENCJE METODYCZNE 
 Cyfrowa SzkołaThis course allows guest users to enterSummary
 Konferencje metodyczne w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012Summary
LEKCJE Z KOMPUTEREM W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 Jacy jesteśmyThis course requires an enrolment keySummary
 Przygody OrtografaThis course requires an enrolment keySummary
 Wokół choinkiThis course requires an enrolment keySummary
 Razem z żółwiemThis course requires an enrolment keySummary
 Poznajemy EuropęThis course requires an enrolment keySummary
 Zawody sportoweThis course requires an enrolment keySummary
 Wytęż umysłThis course requires an enrolment keySummary
MATEMATYKA 
 Program C.a.R.Metal w nauczaniu i uczeniu się matematykiThis course requires an enrolment keySummary
 Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematykiThis course requires an enrolment key
NAUCZYCIELE INFORMATYKI 
 Logomocja-Imagine środowisko przyjazne uczniomThis course requires an enrolment keySummary
 Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-ImagineThis course requires an enrolment key
 MISP 2011 - Programowanie w LogomocjiThis course requires an enrolment key
  MIG 2010 - MultimediaThis course requires an enrolment key
 MISP 2010 - Aplikacje multimedialne w LogomocjiThis course requires an enrolment key
 Nowa podstawa programowaSummary
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ / PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ 
 ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkoleThis course requires an enrolment key
 ABC o EWD i jej wykorzystaniu w szkole (grudzień 2011)This course requires an enrolment key
 Ewaluacja wewnętrzna w szkole wspierana przez TIKThis course requires an enrolment key
 Kształcenie zawodowe z uwzględnieniem wymagań Unii EuropejskiejThis course requires an enrolment key
 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnatrzszkolnejThis course requires an enrolment key
POSŁUGIWANIE SIĘ TI 
 Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnymThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Curriki - giełda narzędzi TIKThis course requires an enrolment key
 Wprowadzenie do projektowania i tworzenia aplikacji baz danychThis course requires an enrolment key
PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ 
 Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient – Server (szkolenie I)This course requires an enrolment key
 Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz w kreowaniu wizerunku szkoły (szkolenie K) grupa 2This course requires an enrolment key
 Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (szkolenie M)This course requires an enrolment key
 Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (szkolenie M) grupa 2This course requires an enrolment key
 Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej (szkolenie M) grupa 3This course requires an enrolment key
PROGRAMOWANIE 
PROJEKT INTEL LEARNING SERIES 
 Szkolenie trenerówThis course requires an enrolment key
 Szkolenie nauczycieliThis course requires an enrolment key
PROJEKTY UNIJNE 
 Technologia informacyjna wspierająca planowanie projektów unijnychThis course requires an enrolment key
STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKI DLA NAUCZYCIELI 
 Seminarium dyplomoweThis course requires an enrolment key
 MetodykaThis course requires an enrolment key
 Bazy danychThis course requires an enrolment key
 Warsztat pracy nauczyciela informatyki i TIThis course requires an enrolment key
 Wprowadzenie do programowania - LogoThis course requires an enrolment key
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 
 Internet i multimedia dla bibliotekarzyThis course requires an enrolment key
 Internet i multimedia dla bibliotekarzy Grupa 2This course requires an enrolment key
 FRSIThis course requires an enrolment keySummary
 Tworzenie prezentacji multimedialnych dla potrzeb bibliotekiThis course requires an enrolment key
 Blogi dla bibliotekarzyThis course requires an enrolment key
SZKOLENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA ETAPIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
 Materiały uzupełniające dla trenerówThis course requires an enrolment keySummary
 Szkolenie nauczycieliThis course requires an enrolment key
ZASTOSOWANIE TIK W PRZEDMIOTACH HUMANISTYCZNYCH 
 Polonista XXI wiekuThis course requires an enrolment key
ZASTOSOWANIE TIK W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 
 Modelowanie w ModellusieThis course requires an enrolment keySummary
 Podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli chemiiThis course requires an enrolment key
 Seminarium "Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych"This course requires an enrolment keySummary
 TIK dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczychThis course requires an enrolment key
 TIK dla przyrodnikówThis course requires an enrolment key
 Wykorzystanie TI w nauczaniu i uczeniu się biologiiThis course requires an enrolment key
INNE 
 Otwarte zasoby edukacyjneSummary
 Informatyczna równość kobiet i mężczyznThis course requires an enrolment keySummary
ICIM W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH 
 Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego (szkolenie OCM) Grupa 1This course requires an enrolment key
 Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego (szkolenie OCM) Grupa 2This course requires an enrolment key
 Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego (szkolenie OCM) Grupa 3This course requires an enrolment key
 Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego (szkolenie OCM) Grupa 4This course requires an enrolment key
 Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego (szkolenie OCM) Grupa 1 kopiuj 1This course requires an enrolment key

Skip Login